Lägg till nytt projekt

Använd formuläret nedan för att lägga till ett nytt projekt. Projekten kan vara korta och omfatta t.ex. en eller ett par lektioner, en workshop eller en öppen verkstad i bibliotek eller i en enskild skola eller omfatta en längre tid och ett större geografiskt område. När du sparat projektet skickas automatiskt uppgifter via e-post till dig med mer information om hur du sedan kan uppdatera projektet

Kontaktperson

Om projektet

Håll ned Ctrl (windows) / kommando (Mac)-knappen för att välja flera alternativ.
Håll ned Ctrl (windows) / kommando (Mac)-knappen för att välja flera alternativ.
Håll ned Ctrl (windows) / kommando (Mac)-knappen för att välja flera alternativ.
T.ex. syfte, mål, planerade aktiviteter, tidplan, ev. samarbetspartners
T.ex. koppling till tidigare projekt eller verksamhet, litteratur eller forskning, barns delaktighet

Resultat

Genomförande, resultat, effekter
Reflektioner, utvärdering, ev. fortsättning eller övergång i permanent verksamhet

Media

T.ex. länk till sociala medier
Ladda upp film till t.ex. YouTube eller Vimeo och klistra in länken ovan.
Spara och förhandsgranska